spawanie

Spawanie metodą TIG

 

Spawanie TIG jest to metoda spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych takich jak argon, hel lub mieszanki argonu i helu. Łuk jarzy się pomiędzy elektrodą wykonaną z wolframu lub elektrodą wykonaną z wolframu z dodatkami, a spawanym materiałem. W większości przypadków elektroda wolframowa (palnik TIG) jest podłączona do ujemnego bieguna (-) spawarki a zacisk (masa) do dodatniego bieguna (+) naszego urządzenia spawalniczego. Powoduje to wydzielenie większej ilości ciepła w miejscu powstawania spoiny a nie w elektrodzie.

Zastosowanie

Metoda TIG jest stosowana do spawania ręcznego lub automatycznego. Metodą TIG spawa się prądem stałym wszystkie gatunki stali, zwłaszcza stale wysokostopowe, oraz metale niezależne.

Zalety spawania metodą TIG

 

Wady spawania metodą TIG

  • mała wydajność w przypadku spawania ręcznego
  • konieczność stosowania dodatkowej osłony przed wiatrem przy spawaniu w przestrzeni otwartej

Spawanie metodą MIG/MAG

 

Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) lub aktywnych (MAG). Jako gazy osłonowe (obojętne) najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe (aktywne) dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem. W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, dobierając druty elektrodowe odpowiednie dla różnych metali.

Zalety spawania metodą MIG/MAG

 

Wady spawania metodą MIG/MAG

  • przeznaczona jest wyłącznie do spawania stali niestopowych (MAG)
  • w czasie spawania przy osłonie dwutlenku węgla występuje duży rozprysk metalu (MAG)
  • konieczność stosowania osłony przed wiatrem w czasie spawania na przestrzeni otwartej

Wśród metod spawania łukowego elektrodą topliwą można wyróżnić metody w których łuk oraz ciekły metal mają osłonę utworzoną przez odpowiednio dobrany gaz lub mieszaninę gazów. W zależności od rodzaju osłony wyróżnia się następujące metody spawania:

  • metoda MAG ( Metal Active Gas )
  • metoda MIG ( Metal Inert Gas )

Metoda MAG różni się od MIG przede wszystkim tym ze osłony łuku stanowi gaz aktywny lub aktywna mieszanina gazów. Podstawowymi gazami aktywnymi są CO2 i O2 i jeśli stanowią one nawet znikomy procent osłony łuku to osłona jest aktywna a spawanie zaliczamy do metody MAG. Z gazów aktywnych jedynie dwutlenek węgla jest stosowany bez domieszek innych gazów jako gaz osłonowy do spawania stali niskowęglowych i niskostopowych.

Metoda MIG jest to spawanie w osłonie gazów obojętnych (argonu rzadziej helu) jest stosowane powszechnie do łączenia aluminium, miedzi i ich stopów a w przypadku stali ograniczone tylko do spawania stali wysokostopowych (nierdzewnych, kwasoodpornych, żarowytrzymałych itp. Spawanie w osłonach mieszanek gazowych (Ar + max 30% CO2 , Ar + max 12% O2) w porównaniu z osłoną czystego CO2 poprawia stabilność jarzenia się łuku, zmniejsza rozprysk, na ogół poprawia własności mechaniczne spawanych złączy oraz eliminuje podtopienia wynikające z błądzenia łuku po powierzchni jeziorka płynnego metalu.


Masz pytania? Skontaktuj sie z nami!

+48 501 237 294
+48 510 052 780

biuro@am-stalmig.pl

ul. Wieśniacza 12
01-468 Warszawa


Copyright © 2014

smalllogo Mapa Strony